Telino per elmetto olandese

8,00€Militaria. Telino mimetico per elmetto olandese. Usato in ottime condizioni.